Fotoalbum
Start Bäck i Tveta The Beckman's Bergström Maria Söderqvist Fotoalbum

 

    Ingrid Blomqvist, Claes Åkerblom, Greg Schulte och Lee Carlson har bidragit med foton.
De flesta bilderna är tagna av fotograferna Ludvig Åberg och Maris Pehrson, Seffle.
(Klicka på dem så blir de större.)
 Emigrants and their relatives are here 


Fr.v: Mårten, Elsa, moster Ida, 
Eric, Stina, Sigrid, Ingrid
/d. 1916/, Maria Stina, Yngve, Bengt, 
Johan Fredrik.


Fr.v: Bengt, Johan Fredrik, 
Yngve, Elsa, Sigrid, Eric, 
Mårten, Ingrid och Maria Stina.

Fr.v: Ingrid C., Bengt, Sigrid C. Karl Erik Carlsson, Gunnar, 
Anne Marie, Mårten, Johan Fredrik, Maja, Allan, Yngve, Margit.

Fr.v: Johan Fredrik, Ida (syster 
till Maria Stina)
och hennes son, Mårten, Maria Stina, Sigrid, Anders Pehrsson, Stina Pehrsson. 

Ida Bäckman, syskonen 
Nils, Elin och modern

Maria som ung.


Maria med stola.

Människor boende i kvarteret.

Elsa Söderqvist 1914

Fr.v: Stina, Mårten, Maria, Bengt, Johan Fredrik, Sigrid, Elsa, Eric, Karl Erik Carlsson, Margit, Yngve

Bilden är från en familjeutflykt med Åberg.
Var låg timmerhuset?

Ingrid Söderqvist 1904

Flygfoto över torget i Säffle. 
Vid övre vänstra hörnet börjar Pehrssons gränd.

 Stora Torget Säffle och 
Pehrssons Gränd


Maria Stina's butik vid Stora Torget. Maria och flickan Nordström på trappan.


Olof och Rosina Bäckman
barnen Albert och Wilhelm

Urmakare Pehrsson och 
Johan Fredrik Söderqvist

Sigrid Söderqvist-Carlsson

Fyra generationer

Ida Bäckmann och
Maria Stina


Gratis på födelsedagen, Erik.

Erik, Mårten, Yngve, Elsa